Ing. Ondřej Holec, 32 let, ženatý, 1 dítě

Po absolvování ČVUT v Praze jsem nastoupil do největší stavební firmy v ČR. Jako stavbyvedoucí mám na starost kompletní realizaci stavební zakázky pro investory z veřejného i soukromého sektoru. Práce je to tvůrčí a nevšední, každý den je jiný a to mě baví. Ve chvílích volna rád vyhledávám přírodu, v létě kolo, v zimě lyže, sem tam nějaký ten kopec. I když nedávno k nám přiletěl čáp, takže o program mám postaráno.

Co mne vedlo k rozhodnutí kandidovat za Živé Hejnice.

Především důvěra v Lucku a mé ztotožnění se s její vizí na rozvoj Hejnic a okolí

Čemu bych se rád věnoval, pokud bych se stal členem zastupitelstva.

Domnívám se, že zejména v otázkách stavebního rozvoje by se mohl pohled technika hodit.

Osobní krédo, které mne provází životem.

Myšleno profesním životem, tak to není ani tak krédo jako spíš smutné moudro dnešní doby – „Nikdy není čas udělat něco pořádně, ale vždycky je čas to opravit“. S tímto se přece nedá než nesouhlasit!