Živé Hejnice

Jasná volba pro Hejnice v komunálních volbách!

 

Kandidátka

Ing. Lucie Podhorová, MSc.

Číslo 1 kandidátky Živé Hejnice

Radní města Hejnice od 2014, předsedkyně Kontrolního výboru od 2008, členka Komise rady města Hejnice pro cestovní ruch od 2017, členka Školské rady, v zastupitelstvu města Hejnice od 2008, personalistka.

Kdo jsme?

V Zastupitelstvu města a v Kontrolním výboru od roku 2006, od roku 2014 jeden mandát v Radě města, v roce 2016 jsme iniciovali pracovní skupinu pro cestovní ruch, ze které v roce 2017 vznikla komise Rady města pro cestovní ruch, kandidátka našeho SNK je zástupcem města ve Školské radě.

Nezastupujeme žádnou zájmovou skupinu, nehaníme práci předchozích nebo současného vedení města.

od tohoto roku jsme v zastupitelstvu a v kontrolním výboru

Mandát v Radě města

Iniciace pracovní skupiny pro cestovní ruch

Vznik komise Rady města pro cestovní ruch

Chceme

Činorodé Hejnice

 

 • podpora místních spolků a občanských aktivit

 

 • pořádání a podpora kulturních, sportovních a společenských akcí

 

 • zázemí pro sportovní, kulturní, společenské a volnočasové aktivity – Spolkový dům na pozemku po hotelu Perun, dětské „dopravní hřiště“ – bezpečná jízda na bruslích, koloběžkách, odrážedlech, kolech

 

 • podpora sociální soudržnosti

Otevřené Hejnice

 

 • komunikace s občany – setkávání nad aktuálními tématy, participativní položka v rozpočtu

 

 • spolupráce s klíčovými partnery ve městě: ZŠ a MŠ Hejnice, Římskokatolická farnost (Národní kulturní památka chrám Navštívení Panny Marie), Klášter Hejnice (MCDO), Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje STŘEVLIK, Střední škola hospodářská a lesnická, Policie ČR, místní podnikatelé a zaměstnavatelé 
 • aktivní součástí DSO Mikroregionu Frýdlantsko, DSO SMRK (tj. Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda, Hejnice, Frýdlant)

 

 • Hejnice spolupracující a partnerské pro Lesy ČR, CHKO JH, Liberecký kraj, sousední obce mimo DSO SMRK (tj. Bílý Potok
  pod Smrkem, Raspenava), MAS Frýdlantsko, Euroregion Nisa

 

 • webové stránky a oficiální facebookový profil města, veřejný rozhlas, Hejnický zpravodaj

Krásné Hejnice

 

 • péče o vzhled a úpravu města, veřejná prostranství a zeleň

 

 • řešení centra města – pozemek před klášterem = spolupráce, nikoliv spor s MCDO, úprava Klášterní ulice

 

 • péče o místní komunikace, parkování, chodníky (na Ferdinandov)

Dobře spravované Hejnice

 

 • dobré místo k životu i k návštěvě

 

 • koncepční, strategické řízení s participací občanů (respektování programu rozvoje obce, participativní položka v rozpočtu obce)

 

 • bezpečnost, prevence kriminality, kamerový systém na problematických místech

 

 • péče o občanskou vybavenost, tj. školství, zdravotnictví, sociální služby, dopravní dostupnost

 

 • školství – nová budova mateřské školky, ZŠ dobře spolupracující, otevřená rodičům, škola pro děti, nikoliv děti pro školu, stravování

 

 • zdravotní péče – zachovat zubní ordinaci, gynekologii, pediatrii, lékaře pro dospělé

 

 • dobrá správa bytového fondu, rozvoj nabídky ploch k bydlení v rámci nového územního plánu – studie zastavitelnosti – s rozumem

 

 • sociální služby – v rámci sociálního odboru, komunitní plánování sociálních služeb, spolupráce s poskytovateli sociálních služeb (Hospic sv. Zdislavy, domácí péče, Domov U Spasitele Frýdlant, aj.), protidrogová prevence

 

 • kvalitní dopravní obslužnost – zachování a zlepšování vlakového spojení, vyřešení dopravní situace na Smědavě – celoročně (kolo, lyže) – kyvadlová doprava – záchytné parkoviště v Hejnicích

 

 • odpadové hospodářství – prevence vzniku odpadů, pokračování v třídění

 

 • město bez výherních hracích přístrojů a podomního prodeje

 

 • podpora podnikání ve městě a rozvoj pracovních příležitostí (nebytové prostory k pronájmu, využití veřejně prospěšných prací)

 

 • podpora cestovního ruchu – citlivého ke krajině, ochraně přírodního bohatství i místním obyvatelům, informační centrum, zaměstnanec úřadu, který se bude cestovnímu ruchu a kultuře věnovat koncepčně a propojovat aktivity celého Frýdlantska s Hejnicemi