Živé Hejnice

Jsme tu pro každého z Vás!
Kandidátka

Ing. Lucie Podhorová, MSc.

Číslo 1 kandidátky Živé Hejnice

Radní města Hejnice od 2014, předsedkyně Kontrolního výboru od 2008, členka Komise rady města Hejnice pro cestovní ruch od 2017, členka Školské rady, v zastupitelstvu města Hejnice od 2008, personalistka.

Kdo jsme?

 

V Zastupitelstvu města od 2008, v Kontrolním výboru od 2006, od 2014 jeden mandát v Radě města, 2016 iniciace pracovní skupiny pro cestovní ruch, 2017 vznik Komise Rady města pro cestovní ruch, zástupce zřizovatele (města) ve Školské radě, 2 oddávající.

Nezastupujeme žádnou zájmovou skupinu, jsme neutrální, jednáme bez nátlaku, pozitivně, nekomplikovaně, bez postranních úmyslů.

Nehaníme práci předchozích nebo současného vedení města.

 

Od tohoto roku jsme v kontrolním výboru a od roku 2008 v zastupitelstvu

mandáty v zastupitelstvu

Mandát v Radě města

ZÁSTUPCE ZŘIZOVATELE (MĚSTA) VE ŠKOLSKÉ RADĚ

zástupci v kontrolním výboru - předsednictví + další člen

zástupci v komisi pro cestovní ruch - předsednictví + další člen

Členka Finančního výboru

Z celkového počtu 3 zastupitelů za Živé Hejnice jsou zároveň oddávajícími

Program

Co nabízíme – hlavní body:

 

 • řešení podoby centra města (zelený pozemek před bývalým hotelem Perun a přilehlé pozemky včetně Klášterní ulice)

 

 • projekt a realizace spolkového domu na pozemku po hotelu Perun = komunitní centrum (zázemí pro spolky, informační centrum, restaurace, sál, turistická ubytovna, aj. dle výsledků jednání občanů a pracovní skupiny pro tento účel zřízené)

 

 • navrácení života do Vily Emila Simona a lesoparku – setkávací místo, knihovna

 

 • zdravotnictví – pokračování v zajištění lékařské péče – zubní, obvodní lékař pro dospělé, pediatrie, gynekologie

 

 • zpracování studie potenciálu komunitní energetiky pro Hejnice, případně i okolní obce

 

 • sport – pro děti všech věkových kategorií, „dopravní hřiště“ / asfaltové cestičky, kde se mohou učit na kole, odrážedle, bruslích, koloběžkách, apod., bezpečné = bez aut

 

 • nástupní místo Smědava – vyřešení dopravní situace celoročně (kolo, lyže) – kyvadlová doprava a záchytné parkoviště v Hejnicích

 

 • podpora cestovního ruchu – citlivého ke krajině, ochraně přírodního bohatství i místním obyvatelům, informační centrum, usměrňování aktivit UNESCO – aby se dobře žilo jak hejnickým tak návštěvníkům města

Činorodé Hejnice

 • podpora místních spolků a občanských aktivit (dotace spolkům a organizacím, klub důchodců)

 • pořádání a podpora kulturních, sportovních a společenských akcí (Hejnické slavnosti, Aprílová zábava a další akce města či jiných organizací nebo spolků – Pohádkový les Mateřídouška, rozsvěcení vánočního stromu, apod.)

 • zázemí pro sportovní, kulturní, společenské a volnočasové aktivity (Spolkový dům, venkovní hřiště u ZŠ, skatepark, „dopravní hřiště“ pro různé skupiny – bezpečné učení na bruslích, ovál nebo osmička, hasiči tréninkový areál, rekonstrukce koupaliště, kino, knihovna)

 • podpora sociální soudržnosti a komunitního života

Otevřené Hejnice

 • komunikace s občany – setkávání nad aktuálními tématy, participativní položka rozpočtu

 • spolupráce s klíčovými partnery ve městě – ZŠ a MŠ Hejnice, farnost (NKP kostel Navštívení Panny Marie), Klášter Hejnice, Střevlik, Střední škola Jana Blahoslava, místní podnikatelé

 • aktivní součástí DSO Mikroregionu Frýdlantsko, DSO SMRK (tj. Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda, Hejnice, Frýdlant)

 • Hejnice spolupracující a partnerské pro Lesy ČR, CHKO JH, Liberecký kraj, sousední obce mimo DSO SMRK (tj. Bílý Potok pod Smrkem, Raspenava), MAS Frýdlantsko, Euroregion Nisa

 • webové stránky a oficiální Facebookový profil města, veřejný rozhlas, Hejnický zpravodaj

Krásné Hejnice

 • péče o vzhled a úpravu města, veřejná prostranství a zeleň

 • řešení centra města – pozemek před klášterem = spolupráce, nikoliv spor s Klášterem Hejnice, úprava přilehlých pozemků a Klášterní ulice

 • nabídka odborné architektonické konzultace pro majitele nemovitostí k zachování či zlepšení estetické hodnoty budov před prováděním adaptací a rekonstrukcí

 • péče o místní komunikace, parkování

 • přeměna brownfieldů, kterých mají Hejnice pozoruhodně hodně

 

Hejnice dobře spravované

 

 • dobré místo k životu i k návštěvě

 • koncepční, strategické řízení s participací občanů (vytvoření a respektování programu rozvoje obce, participativní položka v rozpočtu obce)

 • bezpečnost, prevence kriminality

 • péče o občanskou vybavenost, tj. školství, zdravotnictví, sociální služby, dopravní obslužnost

 • školství – nová MŠ a ZŠ dobře spolupracující, otevřená rodičům, škola pro děti, nikoliv děti pro školu, stravování

 • zdravotní péče – zachovat zubní ordinaci, gynekologii, pediatrii, lékaře pro dospělé

 • dobrá správa bytového fondu, rozvoj nabídky ploch k bydlení v rámci územního plánu – studie zastavitelnosti – s rozumem

 • sociální služby – v rámci sociálního odboru, komunitní plánování sociálních služeb, spolupráce s poskytovateli sociálních služeb (Hospic sv. Zdislavy, domácí péče, Domov U Spasitele Frýdlant, aj.), protidrogová prevence

 • kvalitní dopravní dostupnost – zachování vlakového spojení, vyřešení dopravní situace na Smědavě – celoročně (kolo, lyže) – kyvadlová doprava – záchytné parkoviště v Hejnicích

 • odpadové hospodářství

 • podpora podnikání ve městě a rozvoj pracovních příležitostí (nebytové prostory k pronájmu, využití veřejně prospěšných prací)

 • podpora cestovního ruchu – citlivého ke krajině, ochraně přírodního bohatství i místním obyvatelům, zodpovědný přístup k přírodní památce UNESCO Jizerskohorské Bučiny, zřízení a provoz informačního centra, těsná spolupráce se zaměstnancem úřadu, který se cestovnímu ruchu a kultuře věnuje koncepčně a propojovat aktivity celého Frýdlantska s Hejnicemi