Ing. Lucie Podhorová, MSc.

40 let

radní města Hejnice od 2014, předsedkyně Kontrolního výboru od 2008, členka Komise rady města Hejnice pro cestovní ruch od 2017, členka Školské rady, v zastupitelstvu města Hejnice od 2008, personalistka

Ing. Stanislav Budka

47 let

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, člen Kulturní komise rady města Hejnice, šéfredaktor Hejnického zpravodaje

Mgr. Šárka Mazánková

49 let

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – vedoucí oddělení péče o přírodu, členka Komise rady města Hejnice pro cestovní ruch

Pavel Konopík

55 let

živnostník – instalatérské práce

Mgr. Petr Kozlovský

38 let

ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, předseda Komise rady města Hejnice pro cestovní ruch, člen Kontrolního výboru

Milan Votava

23 let

student Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci, vedoucí zájmového kroužku Skateboardingu Hejnice, člen Československé obce legionářské

Ing. Ondřej Holec

32 let

stavbyvedoucí

PhDr. Libor Stejskal, Ph.D.

40 let

vědecký pracovník Univerzity Karlovy, člen výboru Jizersko-ještědského horského spolku

PhDr. Jan Heinzl

39 let

ředitel Mezinárodního centra duchovní obnovy (Klášter Hejnice), člen Komise rady města Hejnice pro cestovní ruch, jednatel Nadačního fondu Clam-Gallas, předseda zapsaného spolku Frýdlantsko, zastupitel města Hejnice 2006 – 2008

Bc. Tomáš Porubský

41 let

logistik

Bc. Tereza Mlejnková

30 let

všeobecná zdravotní sestra JIP

Pavel Koňařík

50 let

živnostník – malíř

Miroslav Machan

47 let

technik údržby, technik požární ochrany, jednatel Sdružení dobrovolných hasičů Hejnice, vedoucí mladých hasičů

Tomáš Brojír

40 let

údržbář CNC strojů

Ing. Jana Šolcová Maglenová

48 let

pedagog Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant