Ing. Stanislav Budka, 51 let, 2 děti

Do Hejnic jsem se spolu se svou ženou přistěhoval před dvaceti lety a necelý rok potom se nám narodila dvojčata. Šest let jsem učil na zdejší základní škole. Od té doby až doteď pracuji v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR v Liberci. Moje pracovní náplň je různorodá, z největší části se věnuji dotační podpoře drobných opatření v krajině – kosení luk, ošetřování stromů, zakládání alejí, vytváření tůní a podobně.

Mám štěstí v tom, že práce je mi zároveň zábavou. Kromě toho mě hodně zajímá a baví kultura – především hudba a literatura, a také film a divadlo. Jsem členem Kulturní komise Rady města Hejnice, ve které mám – kromě spolupráce na přípravě ostatních kulturních počinů – na starost náplň Hejnického kinematografu. Starám se také o to, aby každého čtvrt roku vyšel Hejnický zpravodaj. Od roku 2018 jsem zastupitelem města Hejnice.

Rád se hýbu, ale zásadně jenom pro radost – hraji s partou kamarádů florbal, chodím po horách, v létě jezdím do práce na kole, v zimě se občas svezu na běžkách, ale spíš na výlety, než že bych běhal. Od střední školy jezdím na vandry, a i když frekvence poslední dobou hodně poklesla, do přírody chodím pořád.

 

Co mě vedlo k rozhodnutí znovu kandidovat za Živé Hejnice

Hejnice a jejich okolí mi přirostly k srdci, žije se mi tu dobře a postupně jsem došel k závěru, že je na čase začít vracet, co jsem tu získal. A tak jsem před čtyřmi lety rád kývl na nabídku kandidovat do zastupitelstva za Živé Hejnice. Je to parta lidí, kterých si vážím a se kterými mě spojuje podobný pohled na priority našeho města.

 

Čemu bych se rád věnoval, pokud bych se stal znovu členem zastupitelstva

Během čtyřleté zkušenosti v zastupitelstvu – vedle záležitostí běžného provozu města – jsem se snažil přispět k dobrému řešení problémů, které se objevovaly, například zástavba mokřadu na Skalním městě nebo využití vily Emila Simona.

Kdybych se do zastupitelstva dostal znovu, pokračoval bych ve věcné a tvůrčí spolupráci ve prospěch Hejnic se všemi zastupiteli bez ohledu na to, ze kterého sdružení jsou. Konkrétně bych se chtěl věnovat hledání způsobů, jak více zapojit občany do správy města. Dále podpoře cestovního ruchu, ale jen takového, který nepoškodí to nejcennější, co Hejnice mají – okolní krajinu a její přírodní hodnoty – a to i ve spolupráci s okolními obcemi a dalšími partnery v území. A také bych rád přispěl k tomu, aby se podařilo pohnout s řešením hejnického „náměstí“.

 

Osobní krédo, které mne provází životem

Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být líp.