Mgr. Petr Kozlovský, 38 let, ženatý, 2 děti

V průběhu uplynulých dvou volebních období se jako občan Hejnic a člen kontrolního výboru snažím aktivně přispívat ke zlepšování životních podmínek ve městě. Společně s ostatními kolegy z komise pro cestovní ruch se nám podařilo zmapovat oblast propagace a podpory cestovního ruchu v Hejnicích, vypracovali jsme konkrétní návrhy na zlepšení stávající situace, kdy městu chybí jasná vize a na ni navazující strategie dalšího rozvoje.

Co mne vedlo k rozhodnutí kandidovat za Živé Hejnice.

Nejen v oblasti komunální politiky, ale i v běžném životě jsou pro mě důležité hodnoty, jakými jsou lidská slušnost, poctivost a otevřenost. Rád bych svým dílem přispěl k tomu, aby byly Hejnice městem, které plně využívá svůj potenciál, ví, kam směřuje a je otevřené nejen směrem ke svým obyvatelům, ale i partnerům a návštěvníkům. Jsem přesvědčen o tom, že s kolegy, kteří společně se mnou tvoří Živé Hejnice, nabízíme kvalitní a konkrétní program rozvoje města na další čtyři roky, který je podložený našimi pracovními a životními zkušenostmi. Živé Hejnice jsou pro mě jasnou volbou 😊.

Čemu bych se rád věnoval, pokud bych se stal členem zastupitelstva.

Jednou z klíčových oblastí, které hodně věřím, je podpora rozvoje cestovního ruchu ve městě. Díky promyšlené a koncepční propagaci města a jeho okolí mohou v budoucnu v Hejnicích vzniknout nová pracovní místa, městská pokladna může získat nové příjmy využitelné pro další rozvoj. Rád bych se kromě jiného zasadil o to, aby město provozovalo své vlastní informační centrum a nabízelo nejen turistům, ale i obyvatelům Hejnic kvalitní služby a zázemí. Své zkušenosti mohu nabídnout i v oblasti školství.

Osobní krédo, které mne provází životem.

„Lidé budou poslouchat, co říkáte, ale uvěří pouze tomu, co uděláte.“ (Michael LeBoeuf)