Mgr. Šárka Mazánková, 49 let, rozvedená, 2 dcery

V Hejnicích žiji od roku 1992. Moje cesta sem z rodného Trutnova vedla přes tehdy čerstvě odlesněné Jizerky. Takřka celá náhorní plošina v pravém ponurém jizerském počasí připomínala scénu z hororu. První dojem ale vzápětí napravila svěží zeleň rozsáhlých bukových lesů, které obklopují celé údolí horní Smědé. Tyto protiklady mě tehdy velmi zasáhly. Vždycky mě fascinovala příroda, léčivé bylinky, což jsem se rozhodla i studovat. Školský systém mě sice zpočátku přesměroval na perspektivní slaboproudou elektrotechniku, ale já si navzdory tomu šla za svým zájmem a přes lesnictví se dostala k ochraně životního prostředí. Od roku 1996 se ochrana přírody stala mou profesní náplní, nejprve na České inspekci životního prostředí, poté na Městském úřadu ve Frýdlantu a nyní již dvanáctým rokem pracuji na Agentuře ochrany přírody a krajiny jako vedoucí oddělení péče o přírodu a krajinu. Podílím se na posuzování projektů pro zlepšení přírodního prostředí, i na sledování stavu přírody. Odborně se specializuji na botaniku, dendrologii, ochranu mokřadů. K mým koníčkům patří léčivé bylinky, focení, cestování, turistika, hra na kytaru i ukulele :-). V současnosti jsem členkou Rady Místní akční skupiny Frýdlantsko, výboru Klubu turistů Hejnice, České botanické společnosti…

Co mne vedlo k rozhodnutí kandidovat za Živé Hejnice.

Rozhodnutí kandidovat za Živé Hejnice vzešlo z již letité spolupráce s Lucií – v minulých volbách, v kontrolním výboru při ZM, nyní v komisi pro cestovní ruch při RM. Shodneme se v pohledu na důležité věci, velmi si jí vážím jako člověka, je silnou osobností a ráda ji podpořím v práci pro Město.

Čemu bych se ráda věnovala, pokud bych se stala členkou zastupitelstva.

Díky svému profesnímu zaměření a práci na celokrajské úrovni můžu nabídnout zejména zkušenosti z oblasti ochrany životního prostředí. Zajímá mě aktuální problematika vody na Frýdlantsku – zejm. hrozba jejího úbytku v důsledku těžby uhlí v dolu Turów, podpora místní produkce, spolků a šetrný turismus. Ráda bych podpořila vznik infocentra a spolkového domu.

Osobní krédo, které mne provází životem.

Kdo chce, najde způsob, kdo nechce, najde důvod aneb kde je vůle, tam je cesta.