Mgr. Šárka Mazánková, 53 let, 2 dcery

V Hejnicích žiji od roku 1992. Moje cesta sem z rodného Trutnova vedla přes tehdy čerstvě odlesněné Jizerky. Takřka celá náhorní plošina v pravém ponurém jizerskohorském počasí připomínala scénu z hororu. První dojem ale vzápětí napravila svěží zeleň rozsáhlých bukových lesů, které obklopují celé údolí horní Smědé. Tyto protiklady mě tehdy velmi zasáhly. Vždycky mě fascinovala příroda, léčivé bylinky, což jsem se rozhodla i studovat. Školský systém mě sice zpočátku přesměroval na perspektivní slaboproudou elektrotechniku, ale já si navzdory tomu šla za svým zájmem a přes lesnictví se dostala k ochraně životního prostředí. Od roku 1996 se ochrana přírody stala mou profesní náplní, nejprve na České inspekci životního prostředí, poté na Městském úřadu ve Frýdlantu a nyní již šestnáctým rokem pracuji na Agentuře ochrany přírody a krajiny jako vedoucí oddělení péče o přírodu a krajinu. Podílím se na posuzování projektů pro zlepšení přírodního prostředí i na sledování stavu přírody. Odborně se specializuji na botaniku, dendrologii, rašeliniště a ochranu mokřadů. Jako odborná poradkyně jsem se podílela na natáčení dokumentárního filmu Jizerské hory (2022, režie: Viktor Kuna). K mým koníčkům patří léčivé bylinky, fotografování přírody, cestování, turistika, hra na kytaru i ukulele. Od roku 2018 jsem předsedkyní Komise cestovního ruchu Rady města Hejnice. Jsem také členkou Rady Místní akční skupiny Frýdlantsko, Klubu turistů Hejnice a České botanické společnosti.

 

Co mě vedlo k rozhodnutí znovu kandidovat za Živé Hejnice

Rozhodnutí kandidovat za Živé Hejnice vzešlo z již letité spolupráce s Lucií – v několika minulých volbách, v kontrolním výboru Zastupitelstva města Hejnice, nyní v Komisi pro cestovní ruch Rady města Hejnice. Shodneme se v pohledu na důležité věci, velmi si jí vážím jako člověka, je silnou osobností a ráda ji podpořím v práci pro město.

 

Čemu bych se ráda věnovala, pokud bych se stala členkou zastupitelstva

V práci pro město mohu uplatnit zkušenosti nabyté v komisi cestovního ruchu, což je problematika, která v Hejnicích v posledních letech nabývá na významu. Díky svému profesnímu zaměření a práci na celokrajské úrovni mohu nabídnout zejména zkušenosti z oblasti ochrany životního prostředí. Zajímá mě aktuální problematika vody na Frýdlantsku – zejména hrozba jejího úbytku v důsledku těžby uhlí v dolu Turów, podpora místní produkce, spolků a šetrný turismus. Ráda bych podpořila vznik informačního centra a spolkového domu.

 

Osobní krédo, které mě provází životem

Kdo chce, najde způsob, kdo nechce, najde důvod, aneb kde je vůle, tam je cesta.