Milan Votava, 23 let, svobodný

Mé jméno je Milan Votava. Narodil jsem se 7. dubna 1995 ve Frýdlantu v Čechách. Celý život bydlím v obci Ferdinandov. Studuji na fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, obor historie a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání. Pracuji jako učitel českého a anglického jazyka, dějepisu a občanské výchovy na základní škole v Lázních Libverda. Od roku 2010 jsem členem Československé obce legionářské v Liberci. V Hejnicích a Liberci vedu kroužek skateboardingu. Zabývám se historií československého zahraničního odboje za 2. světové války, převážně životními osudy příslušníků československé pozemní armády a britského Královského letectva. Zabývám se i vybranými problémy z historie Frýdlantska a Liberecka. Publikuji odborné a populárně naučné články v periodicích. Podílel jsem se na několika publikacích a výstavách připomínající odkaz válečných veteránů. Ve volném čase rád čtu odbornou literaturu, sportuji, cestuji a pracuji s lidmi.

Co mne vedlo k rozhodnutí kandidovat za Živé Hejnice.

Sdružení nezávislých kandidátů Živé Hejnice se skládá ze vzdělaných lidí, kteří mi jsou názorově velmi blízcí. Všichni představují výrazné osoby městského života. Líbí se mi rozmanitost oborů, ve kterých působí. Vážím si tedy možnosti být v tomto sdružení.

Čemu bych se rád věnoval, pokud bych se stal členem zastupitelstva.

Jak už z mého medailonku vyplývá, zajímá mě místní historie a kultura. Musíme si uvědomit, že kultura není pouze zábava, ale i tradice, které tu dříve fungovaly. V Hejnicích zcela chybí připomínka významných obyvatel žijících v našem městě před vypuknutím 2. světové války, ale také po jejím skončení. Jakási kulturní obroda tohoto rázu by městu, dle mého názoru, prospěla. Dále bych se věnoval snahám o udržení aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy kandidujících sdružení v zastupitelstvu.

Osobní krédo, které mne provází životem.

Být neustále pozitivně naladěn.