Bc. Milan Votava, 27 let

Celý život žiji v obci Ferdinandov. Již druhým rokem pracuji jako metodik pro vzdělávání ve Vojenském historickém ústavu Praha a zároveň studuji jednooborovou historii na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. V roce 2018 mě občané Hejnic zvolili jedním ze zastupitelů města a tuto funkci doposud vykonávám. Od roku 2010 jsem také členem Československé obce legionářské. Jak už z výše uvedených vět vyplývá – mám velmi rád historii, které se věnuji jak v rámci zaměstnání, tak ve svém volném čase. Nejvíce mě zajímají životní osudy účastníků československého domácího a zahraničního odboje za druhé světové války a také vybraná témata z historie našeho města a jeho okolí. Výsledky své práce pravidelně publikuji v různých periodicích a prezentuji je během odborných a populárně naučných přednášek nebo na výstavách. Kromě bádání v archivech také rád čtu, cestuji a trávím čas s rodinou a přáteli.

V červenci 2022 mi byla udělena Pocta starosty města Hejnice za propagaci, zkrášlování a obnovování paměti našeho města. Velmi si této pocty vážím. Vnímám ji jako závazek vůči občanům do budoucna a neméně také jako podnět k pokračování v mé práci pro Hejnice.

 

Co mě vedlo k rozhodnutí znovu kandidovat za Živé Hejnice

Ke kandidatuře za sdružení Živé Hejnice mě vede složení lidí, se kterými do voleb společně jdeme. Každého z nich si upřímně vážím pro jejich odbornost v oblastech, kterým se věnují. Dále je to také chuť pokračovat ve funkci zastupitele, kterou jsem vykonával v posledních čtyřech letech.

 

Čemu bych se chtěl věnovat, pokud bych se stal znovu členem zastupitelstva

V roce 2018 jsem si přál, aby v našem městě došlo k jakési kulturní obrodě a lidé si začali více uvědomovat historický význam města, bývalých obyvatel a objektů v místě, kde bydlí. Jsem přesvědčen, že se tohoto bodu díky několika našim aktivitám a nápadům podařilo docílit. Proč v nich tedy i nadále nepokračovat? Právě potenciál Hejnic v této oblasti je potřeba rozvíjet a těžit z něj nejenom kvůli občanům vlastním, ale i „přespolním“ návštěvníkům. Dalším bodem, kterého bych se rád dál držel, je rozvíjení aktivní spolupráce s dalšími zvolenými zastupiteli z jiných sdružení.

 

Osobní krédo, které mě provází životem

Vždy s úsměvem 🙂