PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., 45 let, 4 děti

Pracuji jako bezpečnostní analytik ve vlastní malé společnosti a současně jako organizátor a moderátor konferencí a seminářů ve spolku, který se věnuje podpoře a rozvíjení veřejného a odborného dialogu a výzkumu v oblasti mezinárodní a národní bezpečnosti, a to s přesahem do politického, ekonomického, sociálního a environmentálního vývoje. Dále připravuji a nabízím vzdělávací kurzy v oblasti krizového řízení pro úředníky a odborné pracovníky obcí, krajů, firem v energetice, dopravě, škol či nemocnic. Vydávám glosy v předních českých denících, občas komentuji aktuální bezpečnostní a obranná témata ve veřejnoprávní televizi.

Hodně mě zajímá téma modernizace ozbrojených sil a bezpečnostních dopadů změny klimatu, a to globálně, v Evropě i v Česku. V letech 2008-2009 jsem byl členem Provinčního rekonstrukčního týmu v Afghánistánu a v roce 2011 jsem se podílel na vzniku Bílé knihy o obraně ČR.

Dále jsem členem výboru Jizersko-ještědského horského spolku, který je největší nevládní neziskovou organizací na Liberecku, věnující se ochraně přírody a krajiny, historii, kulturním tradicím a vlastivědě.

Z mého dlouhodobého zájmu o regionální vojenskou historii vzešla kniha „Drama ’38: Opevnění, Češi a Němci, mobilizace na Liberecku v roce 1938“, která byla první souhrnnou prací o tehdejším společenském konfliktu a vojenské obraně na Frýdlantsku, Liberecku, Jablonecku a Turnovsku.

Jsem ženatý a mám čtyři děti. S rodinou nejraději chodím a jezdím na výlety po Jizerských horách, a moc rád bych znovu pořádně procestoval i Český ráj, západní Podkrkonoší nebo Podještědí.

 

Co mě vedlo k rozhodnutí znovu kandidovat za Živé Hejnice

Hejnice se v mnoha ohledech pozitivně liší od většiny obcí na Frýdlantsku. Je tu na co navazovat, co rozvíjet, ale nesouhlasím s některými směry rozvoje. Dlouhodobě mi vadí ošklivost mnoha nemovitostí (starých i nových, zchátralých i opravených) a návazně pak i ošklivost přilehlých částí města. Přitom existuje tolik pozitivních příkladů v blízkém i vzdálenějším okolí, jak lze tvář obcí kultivovat.

 

Čemu bych se rád věnoval, pokud bych se stal členem zastupitelstva

Rozvoj obce by měl maximálně respektovat krajinný ráz, být v souladu s tradicí osídlení a potřebami kulturní krajiny. Je třeba více dbát o vzhled obce, zejména ve smyslu požadavků na vzhled nových a obnovu stávajících domů a dalších staveb.

 

Osobní krédo, které mne provází životem

Mráz kopřivu nespálí