PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., 41 let, ženatý, 3 děti

Jsem vědeckým pracovníkem Střediska bezpečnostní politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se v současnosti nejvíce věnuji projektům na využití dobrovolnictví odborníků ze soukromého sektoru v českém bezpečnostním systému, konkrétně v kybernetické bezpečnosti státu, v hasičském záchranném sboru, armádě a policii. Zabývám se výcvikem a vzděláváním dispečerů energetické přenosové soustavy, a podílím se na studiu eskalace tzv. zamrzlých konfliktů v post-sovětském prostoru. Hodně mě zajímá téma bezpečnostních dopadů změny klimatu, a to globálně, v Evropě i v Česku. V letech 2008-2009 jsem byl členem Provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Logar v Afghánistánu a v roce 2011 jsem se podílel na vzniku Bílé knihy o obraně ČR.

Dále jsem členem výboru Jizersko-ještědského horského spolku, který je největší nevládní neziskovou organizací na Liberecku, věnující se ochraně přírody a krajiny, historii, kulturním tradicím a vlastivědě.

Z mého dlouhodobého zájmu o regionální vojenskou historii vzešla kniha „Drama ’38: Opevnění, Češi a Němci, mobilizace na Liberecku v roce 1938“, která byla první souhrnnou prací o tehdejším společenském konfliktu a vojenské obraně na Frýdlantsku, Liberecku, Jablonecku a Turnovsku.

Jsem ženatý a mám tři malé děti. S rodinou nejraději chodím a jezdím na výlety po Jizerských horách, a moc rád bych znovu procestoval i Český ráj, západní Podkrkonoší nebo Podještědí.

Co mne vedlo k rozhodnutí kandidovat za Živé Hejnice.

Hejnice se v mnoha ohledech pozitivně liší od většiny obcí na Frýdlantsku. Je tu na co navazovat, ale ve volání po dalším rozvoji vidím i rizika.

Čemu bych se rád věnoval, pokud bych se stal členem zastupitelstva.

Rozvoj obce by měl maximálně respektovat krajinný ráz, být v souladu s tradicí a potřebami kulturní krajiny. Je třeba více dbát o vzhled obce, zejména ve smyslu požadavků na vzhled nových a obnovu stávajících domů a dalších staveb.

 Osobní krédo, které mne provází životem:

„Slunce ať nám září, a pravda ať nás osvobozuje“